ENERJİ GRUBU

Hızla artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi için ülkemizde 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile enerji sektöründe düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda, özel sektörün enerji üretimi faaliyetini serbest piyasa kuralları içinde ve Üretim Lisansı ile yürütmesine imkan tanınmıştır. Daha sonra kabul edilen 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu da ülkemizdeki milli yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Yenilenebilir enerji, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de artan bir ivmeyle talep görmektedir. Hidroelektrik enerji (HES), Rüzgar enerjisi (RES), Güneş enerjisi ve Jeotermal enerji santral projeleri için dünyanın önde gelen üreticileri ve enstitüleri ile işbirliğimiz neticesinde müşterilerimize danışmanlık hizmeti ve her türlü malzeme tedariki arz edilmektedir.

MECAMIDI HPP INDIA Pvt. Ltd.

1995 yılında kurulmuş Fransız – Hindistan sermayeli şirket, 15 MW kurulu güce kadar olan hidroelektrik enerji santral (HES) projeleri alanında dünyanın en yetkin mühendislik ve imalatçı firmaları arasındadır.

HPP Energy Pvt. Ltd., Fransa ve Hindistan başta olmak üzere pek çok uluslar arası HES projesine mühendislik hizmeti vermiş; santraller bünyesinde yer alan tüm sistemlerin (hidromekanik, elektromekanik, otomasyon, vb.) imalatını yaparak uluslar arası standartlara uygun olarak en kısa sürede başarıyla teslim etmiştir.

ISO 9001 kalite güvence sistemine sahip olan firma, yeni HES projelerine her türlü mühendislik hizmeti ve malzeme tedariki gerçekleştirmenin yanı sıra, yetkin mühendislik birikimiyle enerji üretiminin optimizasyonu amacıyla mevcut hidroelektrik santrallerinin en son teknoloji ile modernize edilmesi çalışmalarını da yürütmektedir. HPP Energy Pvt. Ltd. firmasının sertifikası aşağıdaki gibidir.

Alternate Hydro Energy Centre (AHEC)

AHEC, Hindistan Roorkee Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı alternatif hidro enerji alanında araştırmalar gerçekleştiren dünyanın en saygın akademik kuruluşları arasındadır.

1982 yılında kurulmuş olan AHEC; küçük ölçekli hidroelektrik santralleri alanında fizibilite çalışmaları yapmak, tasarım ve çizimleri hazırlamak, inşaat ve sistem tedarik faaliyetleri için danışmanlık hizmeti sunmak, mevcut santralleri modernize etmek, yatırımcılara / mühendislere / santral personeline eğitimler düzenlemek gibi pek çok uzmanlığa haizdir.

Karon Mühendislik San. Tic. Ltd. olarak AHEC ile geliştirmiş olduğumuz işbirliği sayesinde, HES projeleri için müşterilerimize bilimsel bir bakış açısı sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayede, müşterilerimize santralleri bünyesinde yer alan tüm sistemleri (hidromekanik, elektromekanik, otomasyon, vb.) tedarik etmekle kalmayarak, proje başlangıcından bitimine dek ve santralin işletme sürecini de kapsayarak müşterilerimizin yanında olmaktan onur duymaktayız.